Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Χώρος Υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. και για τη στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας που προκηρύσσονται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Είσοδος

Στο σύστημα υποδοχής αιτήσεων https://mis.inedivim.gr, ισχύουν οι λογαριασμοί χρηστών (email και κωδικός) για τους υποψήφιους ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΗ.

Υποψήφιοι που δεν έχουν δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή τους στο σύστημα επιλέγοντας τον σύνδεσμο Εγγραφή ως νέος χρήστης