Επικοινωνία


Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη
111 43, Αθήνα
www.inedivim.gr

Υποστήριξη

Πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις που αφορούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Πληροφορίες, σχετικά με το κείμενο και τους όρους των προσκλήσεων, στα τηλ. 2131314642,2131314669, 2131314643

Πληροφορίες, σχετικά με την τεχνική υποστήριξη, στο τηλ. 2131314641 και στο email sde@inedivim.gr

(09.00 - 17.00 εργάσιμες ημέρες).


Πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις που αφορούν τα ΚΔΒΜ

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 213131-4661, 213131-4646, 213131-4636, 213131-4662 κατά τις ώρες 10:00 έως τις 13:00.

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων θα παρέχονται στο 213131-4633 και στο email: kdvm@inedivim.gr