Επικοινωνία


Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη
111 43, Αθήνα
www.inedivim.gr

Υποστήριξη

Πληροφορίες, σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στα τηλ. 2131314511,2131314509, 2131314684

Πληροφορίες, σχετικά με την τεχνική υποστήριξη, στο τηλ. 2131314519

(10.00 - 15.00 εργάσιμες ημέρες).