Επικοινωνία


Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη
111 43, Αθήνα
www.inedivim.gr

Υποστήριξη

Πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις που αφορούν τα ΚΔΒΜ

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 213-131-4534, 213-131-4620, 213-131-4639, 213-131-4640, 213-131- 4645, 213-131-4638, 213-131-4657, 213-131-4528, 213-131-4648, 213-131-4526, 213-131-4644 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00.

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων θα παρέχονται στο τηλέφωνο 213-131-4633 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00.


Πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις που αφορούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Πληροφορίες, σχετικά με το κείμενο και τους όρους των προσκλήσεων, στα τηλ. 2131314642,2131314669, 2131314643

Πληροφορίες, σχετικά με την τεχνική υποστήριξη, στο τηλ. 2131314670

(09.00 - 17.00 εργάσιμες ημέρες).


Πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις που αφορούν τα ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλ.: 2131314530, 2131314542, 2131314543 και 2131314545 κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ..

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων θα παρέχονται στο τηλ.: 2131314544 κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ..